Saturday, October 3, 2015

NAMA NAMA ASLI WALI SONGO !

Tentu kita sudah sangat mengenal dengan yang namanya Wali Songo,para tokoh tokoh yang mempunya andil besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara ini ,utama di pulau Jawa ,hingga sekarangpun masih banyak peninggalan para wali tersebut,yang dapat kita temui,seperti Masjid masjid,ataupun beberapa jenis amalan ataupun nasihat nasihat untuk kebaikan umat.

Beberapa nama nama juga sangat berjasa selain wali sembilan ,misalnya ,Sunan Geseng,Sunan,Bayat,Syech Subakir,Syech Mojo Agung serta Syech Siti Jenar dll,itulah nama nama para alim ulama yang juga ikut berandil besar dalam penyebaran agama Islam di pulau Jawa dan sekitarnya

Syech Siti Jenar sendiri akhrinya mengalami hal yang tragis karena dinggap telah menyalahi ajaran dalam aqidah dan Syariah,sehingga mendapat sangsi yang sangat terpaksa dilakukan saat itu yaitu hukuman pancung(wallahualam tentang masalah aqidah beliau),pandangan sufistik nya yang mungkin dianggap membahayakan orang orang awam.(kedudukan Syech Siti Jenar digantikan
dengan Sunan Bayat).

Berikut nama nama para wali sembilan (Wali Songo) :
(1).Maulana Malik Ibrahim ,beliau dari Persia dan berkedudukan di wilayah Gresik sehingga lebih dikenal dengan Sunan Gresik.
(2)Sunan Ampel beliau berkedudukan di sekitar wilayah Ampel(dekat Surabaya0,awalnya beliau bernama Raden Rakhmad.
(3).Sunan Bonang beliau berkedudukan di Bonang dekat wilayah Tuban,juga adalah anak dari Raden Rakhmad(Sunan Ampel),awalnya Sunan Bonang bernama Mahdum Ibrahim.
(4).Sunan Drajat beliau berkedudukan di dekat wilayah Sedayu,awalnya beliau bernama Syarifudin,,juga beliau anak dari Sunan Bonang(Raden Rakhmad).
(5).Sunan Kudus beliau berkedudukan di wilayah Kudus,awalnya beliau bernama Jafar Sidiq.
(6).Sunan Muria ,juga berkedudukan di wilayah gunung Muria (sekitar Kudus),awalnya nama beliau awalnya Raden Umar Said.
(7).Sunan Giri berkedudukan di sekitar wilayah Giri (Dekat Gresik),awalnya nama beliau Raden Paku,juga murid  dari Sunan Ampel.
(8)Sunan Kalijaga beliau berkedudukan dekan wilayah Kadilangu Demak,nama beliau awalnya Joko Said.
(9).Sunan Gunung Jati berkedudukan di Gunung Jati dekat wilayah Cirebon,awalnya beliau bernama Syarif Hidayatullah.
Itulah nama nama para alim Ulama yang disbeut dengan Wali Songo yang banyak berjasa dalam penyebaran Islam di pulau Jawa dan sekitarnya ,demikian dan semoga ada manfaatnya sekian salam.
Enter your email address to get update from alfiforever .
Print PDF

Silakan berkomentar di blog alfiforever,DAN terima kasih,bila telah mengisi form ,dengan saling menghargai !,salam

Cara membuat batas Tanah Kita agar aman

Copyright © 2013-2021 alfiforever - All Rights Reserved | Template Created by Kompi Ajaib Proudly powered by Blogger
-->