Friday, June 5, 2015

ISI DARI GURINDAM DUA BELAS KARYA RAJA ALI HAJI.

Salah satu jenis pantun yang terkenal adalah ""Gurindam''pantun gurindam ini biasanya dengan menyisi dua baris kata kata,dan juga banyak menyimpan nasihat nasihat yang berguna untuk kita camkan dan amalkan,orang orang jaman dahulu memang jarang dakwah dengan lagu lagu atau ceramah tabligh,namun dari seni ,pantun,gurindam,syair dan puisi mereka biasanya akan memasukan kata kata nasihat tersebut.

Salah satunya yang paling terkenal hingga kini banyak menjadi acuan para sastrawan dan para mahasiswa bidang sastra dalam mengolah/membuat pantun ''Gurindam''adalah karya dari ''Raja Ali Haji''yaitu ''gurindam 12 ''namanya.
Adapun isi dari Gurindam 12tersebut adalah :

                                                                       Gurindam 12
              PASAL 1.                         1.Barang siapa mengenal Allah,
                                                          suruh dan tegahnya tiada nyala.
                                                        2.Barang siapa mengenal dirinya,
                                                          maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri.
                                                        3.Barang siapa mengenal dunia,
                                                           tahulah ia dunia mudarat.

               pasal II.                              1.Barang siapa meninggalkan sembahyang,
                                                            seperti rumah tiada bertiang.
                                                          2.Barang siapa meninggalkan puasa,
                                                            tidaklah mendapat dua termasa. 
                                                          3.Barang siapa meninggalkan zakat,
                                                              tiada  hartanya beroleh berkat.
                                                          4.Barang siapa meninggalkan Haji
                                                             tiadalah ia menyempurnakan janji.

             PASAL III.                             1.Apabila terpelihara mata,
                                                                sedikitlah cita cita.
                                                             2.Apabila terpelihara kuping,
                                                                khabar yang jahat tiadalah damping.
                                                              3.Apabila terpelihara lidah,
                                                                 niscaya dapat daripada faedahnya.
                                                              4.Apabila perut terlalu penuh,
                                                                 keluarlah fill yang tiada senunuh.

              PASAL 1V.                                1.Hati itu kerajaan didalam tubuh,
                                                                  jikalau lalim segala anggotapun rubuh.
                                                                 2.Mengupat dan memuji hendaklah fikir,
                                                                   disitulah banyak orang tergelincir.
                                                                 3.Pekerjaan salah jangan dibela,
                                                                   namti hilang akal di kepala.
                                                                 4.Dimana tahu salah diri,
                                                                    jika tidak orang laing yang berperi.

              PASAL.V                                     1.Jika hendak mengenal  orang berbahagia,
                                                                      sangatlah memeliharakan yang sia sia.
                                                                    2.Jika hendak melihat orang yang ber ilmu,
                                                                     bertanya dan belajar tiada jemu,
                                                                    3.Jika hendak mengenal orang berakal,
                                                                      didalam dunia mengambil bekal.  
      
              PASAL VI.                                    1.Cahaya olehmu akan sahabat,
                                                                        yang boleh dijadikan obat,
                                                                      2.Cahari olehmu akan Guru,
                                                                          yang boleh tahukan tiap seteru.
                                                                      3.Cahari olehmu akan kawan,
                                                                          pilih segala orang yang setiawan.
                                                                       4.Cahari olehmu akan abdi,
                                                                           yang ada baik sedikit budi.

              PASAL VII.                                        1.Apabila banyak kata kata,
                                                                            disitulah jalan masuk dusta.
                                                                          2.Apabila banyak berlebih lebihan suka,
                                                                             itulah tanda hampir duka.
                                                                           3.Apabila anak tiada di latih,
                                                                            jika besar bapaknya letih,
                                                                            4.Apabila banyak mencela orang,
                                                                              itulah tanda dirinya kurang.

             PASAL VIII.                                           1.Kepada dirinya ia aniaya,
                                                                                orang itu jangan engkau dirinya,
                                                                              2.Lidah yang suka membenarkan dirinya,
                                                                                daripada yang lain dapat kesalahnnya,
                                                                              3.Daripada memuji diri hendaklah sabar,
                                                                                 biar daripada orang datangnya kabar,
                                                                              4.ke aiban orang jangan dibuka,
                                                                                 keaiban diri hendaklah sangka.

          PASAL 1X.                                                  1.Tahu pekerjaan tak baik,
                                                                                   bukannya manusia,yaitu syaitan.
                                                                                2.Kebanyak orang muda muda,
                                                                                   disitulah sayitan tempat berduka.
                                                                                3.Adapun orang tua yang hemat,
                                                                                   syaitan tak suka membuat sahabat.
                                                                                4.Jika orang muda kuat berguru,
                                                                                    dengan syaitan jadi berseteru.

             PASAL X.                                                    1.Dengan bapak jangan durhaka,
                                                                                      supaya Allah tidak murka.
                                                                                   2.Dengan ibu hendaklah hormat,
                                                                                       supaya badan dapat selamat.
                                                                                   3.Dengan anak jangan lalai,
                                                                                      supaya boleh naik ketengah balai.
                                                                                    4.Dengan kawan hendaklah adil,
                                                                                       supaya tangan menjadi kafil[pemeliharaan]

       PASAL XI.                                                                 1.Hendaklah berjasa
                                                                                            kepada yang sebangsa,
                                                                                           2.Hendaklah jadi kepala,
                                                                                           buanglah perangai yang cela
                                                                                           3.Hendaklah memegang amanat,
                                                                                           buanglah khianat.
                                                                                           4.Hendahlah ramah,
                                                                                             murahkan perangai.

        PASAL XII.                                                                1.Kasihkan orang yang berilmu,
                                                                                             tanda rahmat atas dirimu.
                                                                                            2.Hormat akan yang pandai,
                                                                                             tanda mengenal kasa dan cindai.
                                                                                            3.Ingatlah dirinya mati.
                                                                                              itulah asal berbuat bakti.
                                                                                            4.Akhirat itu terlalu nyata,
                                                                                               kepada hati yang tidak buta.
                                                                                                                          Gurindam 12;By:Radja Ali Haji.[beliau adalah salah seorang sastrawan terkenal di jamannya]
Itulah isi dari gurindam 12 yang terkenal tersebut yang di karang oleh Raja Ali Haji,dengan judul Gurindan 12,dan semoga ada manfaatnya untuk kita sekalian,utama yang lagi belajar ilmu sastra Melayu ,demikian dan salam.
Enter your email address to get update from alfiforever .
Print PDF

Silakan berkomentar di blog alfiforever,DAN terima kasih,bila telah mengisi form ,dengan saling menghargai !,salam

Cara membuat batas Tanah Kita agar aman

Copyright © 2013-2021 alfiforever - All Rights Reserved | Template Created by Kompi Ajaib Proudly powered by Blogger
-->